Archive for Cymraeg

Search and filter the archive using any of the following fields:

  • Choose Type:

  • Choose Focus:

  • Choose Tag:

Close

Mae Sefydliad Bevan wedi ymrwymo i’r iaith Gymraeg, yn adlewyrchu ein gwerthoedd o degwch a chynhwysiad a’i nod ydy trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal. Byddwn yn gweithio’n ddwyieithog ble bynnag fo’n ymarferol a phriodol. Mae’r dudalen hon yn dod â’n hadnoddau sydd ar gael yn y Gymraeg at ei gilydd.

The Bevan Foundation is committed to the Welsh language, reflecting our values of fairness and inclusion, and aims to treat Welsh and English equally.  We will work bilingually wherever it is practical and appropriate. This page brings together our resources available in Welsh. 

Search

Search and filter the archive using any of the following fields:

  • Choose Type:

  • Choose Focus:

  • Choose Tag:

Close