Ciplun ar dlodi yng Ngaeaf 2024

Poverty
ReportsResourcesMarch 6th, 2024

Ni welwyd unrhyw welliannau mawr yn safonau byw pobl ar draws Cymru ers ein harolwg diwethaf ym mis Gorffennaf 2023.

Yn ystod y pedair blynedd diwethaf, mae pobl yng Nghymru wedi wynebu sialensiau na fyddai neb wedi eu dychmygu ar ddechrau’r degawd. Rhwng Covid-19 a’r argyfwng costau byw, mae pobl a chymunedau wedi bod dan bwysau sylweddol. Mewn cyfnod mor ansicr â hyn, mae arolygon Sefydliad Bevan o Gipolwg ar Dlodi wedi darparu mewnwelediadau hanfodol o’r modd y mae pobl yng Nghymru yn ymdopi.

Mae ein harolwg diweddaraf yn cymryd golwg ar y modd y mae pobl yng Nghymru’n ymdopi ar gychwyn blwyddyn newydd.

Canfyddiadau allweddol:

Ni welwyd unrhyw welliannau mawr yn safonau byw pobl ar draws Cymru ers ein harolwg diwethaf ym mis Gorffennaf 2023. Mae hyn yn peri pryder bod lefelau uwch o dlodi a chaledi ariannol wedi tyfu i fod y “normal newydd”.

Tudalennau: 5

Fformat: PDF

Iaith: Cymraeg 

Cost: Am ddim  

Download

Tagged with: Cymraeg

Search

Search and filter the archive using any of the following fields:

  • Choose Type:

  • Choose Focus:

  • Choose Tag:

Close