Wales' most innovative and influential think tank

Connect: Twitter Facebook LinkedIn YouTubeTel: 01685 350938

Mae Cymru’n wynebu heriau anferth yn y pum mlynedd nesaf

February 9th 2021

Rhaid i Lywodraeth a Senedd nesaf Cymru eu taclo mewn modd eofn a thrawsnewidiol. Ni fydd ‘busnes fel arfer’ yn ddigonol ar gyfer y dasg sydd o’u blaenau.

Mae Sefydliad Bevan wedi datblygu cyfres bellgyrhaeddol o argymhellion ar gyfer tymor nesaf Senedd Cymru a Llywodraeth nesaf Cymru. Maen nhw’n seiliedig ar ddadansoddiad helaeth a chadarn ac ar ddatblygiad polisïau manwl dros sawl blwyddyn. Gyda’i gilydd maen nhw’n cynnig agenda gynhwysfawr i roi Cymru ar y ffordd tuag at fwy o gydraddoldeb a ffyniant.

Mae’r crynodeb hwn yn dod â chynigion allweddol Sefydliad Bevan ynghyd ar gyfer newidiadau yn ystod tymor nesaf Senedd Cymru.

Rydyn ni’n cymeradwyo’r cynigion hyn i’r holl bleidiau, yr holl ymgeiswyr a holl ddarpar Aelodau’r Senedd.

Fformat: PDF 
Iaith: Cymraeg
Tudalennau: 10

Download

In Print

Exchange Magazine »

Exchange 17: Autumn 2020

Wales’ best policy and politics magazine! This bumper issue reflects on the impact of Coronavirus on Wales’ economy and society, and highlights some ways forward to recover, renew and reset Wales in its aftermath. This issue includes articles by: Darren […] »

Events »

2041: Challenges besides Covid over the next 20 years

With WWF Cymru, the New Policy Institute and Cardiff University Work, poverty and climate change: Wales’ faces a number of challenges in addition to the pandemic recovery. Join us this St David’s Day – on our 20th birthday – as […] »