Rhannu ein gwaith ar Pawb a’i Farn

Poverty
NewsJuly 17th, 2023

Ymuno gyda chriw Pawb A’i Farn i drafod tlodi

Ar drothwy penwythnos Tafwyl fe recordiwyd y rhifyn diweddaraf o Pawb A’i Farn yng Nghaerdydd. Ymysg y pynciau o dan drafodaeth oedd tlodi plant ac roedd Steffan Evans yn falch iawn i gyfrannu i’r drafodaeth ar ran Sefydliad Bevan.

Fe wnaeth Steffan amlinellu nad yw’r nifer o blant sydd yn byw mewn tlodi yng Nghymru wedi lleihau ers dros degawd, ac os rhywbeth bod y sefyllfa yn gwaethygi ym mhellach. Fe wnaeth hefyd ddadlau fod angen yr ewyllys arnom i gymryd camau i leihau tlodi plant trwy gynyddu incwm pobl trwy gwaith, gwneud y system fudd-daliadau yn decach a lleihau costau byw.

Gallwch wylio’r rhaglen yn ôl yma.

We were pleased that Steffan Evans could join S4C’s Pawb A’i Farn recently to discuss child poverty. 

Search

Search and filter the archive using any of the following fields:

  • Choose Type:

  • Choose Focus:

  • Choose Tag:

Close