Cyfiawnder cymdeithasol mewn cenedl fechan – Samuel Kurtz

Democracy Opening image of video
ResourcesVideosViewsOctober 1st, 2021

Dyma’r ail fideo yn ein cyfres yn edrych ar gyfiawnder cymdeithasol mewn cenedl fechan

Dros yr haf mae Steffan Evans o Sefydliad Bevan wedi bod yn cynnal cyfweliadau gyda tri gwleidydd blaenllaw i drafod cyfiawnder cymdeithasol mewn cenhedloedd bach. Yn yr ail fideo o’r gyfres ry ni’n cynnal sgwrs gyda Samuel Kurtz AS, o Geidwadwyr Cymru.

Mewn sgwrs ddifyr mae Samuel a Steffan yn trafod ystod eang o faterion sy’n ymwneud a’r pwnc. Ymhlith yr hyn mae Samuel yn ei rhannu yw ei gred y dylai pob person cael cyfleon mewn bywyd i wneud y fwyaf o’i talentau os ydynt am wneud.  Mae Samuel hefyd yn trafod rhai o’r heriau sy’n wynebu cymunedau gwledig, gan drafod pwysigrwydd sicrhau fod na waith da a tai fforddiadwy mewn cymunedau. Ymhlith y syniadau eraill mae Samuel yn eu trafod yw pwysigrwydd buddsoddi mewn technoleg yng Nghymru er i cryfhau’n economi ac i wella bywydau pobl.

Gallwch wylio’r fideo isod. Os i chi’n mwynhau’r drafodaeth gwenwch yn siŵr eich bod yn ail ymweld a’n gwefan ni cyn diwedd wythnos nesaf i gymryd golwg ar ein sgwrs ni gyda Sioned William AS o Blaid Cymru a Eluned Morgan AS o Lafur.

Tagged with: Cymraeg

Leave a Reply

Search

Search and filter the archive using any of the following fields:

  • Choose Type:

  • Choose Focus:

  • Choose Tag:

Close