Cymru’r Dyfodol: Ein blaenoriaethau ar gyfer llywodraeth nesaf y DU

Bevan Foundation A hand placing a voting slip into a ballot box decorated wtih a Welsh flag
ReportsResourcesJune 6th, 2024

Mae gan lywodraeth y DU ran hanfodol i’w chwarae wrth gyflawni dyfodol gwell i Gymru. Fel elusen annibynnol, dydy Sefydliad Bevan ddim ynghlwm gydag unrhyw blaid wleidyddol. 

Mae gan lywodraeth y DU ran hanfodol i’w chwarae wrth gyflawni dyfodol gwell i Gymru. Trwy ddyrannu cyllid i Lywodraeth Cymru a’i rheolaeth ar drethiant a buddion, hawliau cyflogaeth, mewnfudo a’r system gyfiawnder, mae ei gweithredoedd yn sail i ragolygon 3.2 miliwn o bobl Cymru.

Fel elusen annibynnol, dydy Sefydliad Bevan ddim ynghlwm gydag unrhyw blaid wleidyddol. Mae’r maniffesto hwn yn nodi ein hargymhellion i lywodraeth nesaf y DU – ar gyfer y gwleidyddion a’r rhai sy’n eu cynghori, ar gyfer y rhai sy’n gwneud penderfyniadau ar draws y sectorau cyhoeddus, y trydydd sector a’r sector preifat, ac i’r cyhoedd yn ehangach.

Lawrlwythwch »

Also available in English here

Search

Search and filter the archive using any of the following fields:

  • Choose Type:

  • Choose Focus:

  • Choose Tag:

Close