Bevan Foundation discusses latest child poverty data in media

Poverty A face of a child
Photo by Sean Gorman on Unsplash
NewsMay 24th, 2021

Steffan Evans joined BBC Radio Cymru and S4C to discuss the latest child poverty data

Ymunodd Steffan Evans â BBC Radio Cymru a S4C i drafod y data diweddaraf ar dlodi plant

Following the publication of new data by the End Child Poverty Coalition showing that 31% of children in Wales live in poverty there has been heightened media interest in the issue. Over the past week Steffan Evans has appeared on both S4C and BBC Radio Cymru to share the Bevan Foundation’s reaction to the latest statistics.

On Wednesday May 19th Steffan appeared on S4C’s Newyddion show, before joining BBC Radio Cymru’s Bwrw Golwg on Sunday the 23rd. In his interviews Steffan outlined that there were actions that could be taken at both Westminster and Cardiff Bay to solve child poverty. In particular he drew attention to the Bevan Foundation’s recent work on Free School Meals as one example of where more action could be taken.

You can listen back to Steffan’s appearance on Radio Cymru here.

 

Yn dilyn cyhoeddi data newydd gan y Gynghrair Diweddi Tlodi Plant yn dangos bod 31% o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi mae ‘na gynnydd wedi bod mewn diddordeb o’r wasg yn y pwnc. Dros yr wythnos diwethaf mae Steffan Evans wedi ymddangos ar S4C a BBC Radio Cymru i rannu ymateb Sefydliad Bevan i’r ystadegau diweddaraf.

Dydd Mercher Mai 19eg fe ymddangosodd Steffan ar raglen Newyddion S4C cyn ymuno â Bwrw Golwg ar BBC Radio Cymru ar dydd Sul 23ain. Yn ei gyfweliadau fe wnaeth Steffan nodi fod na gamau y gellid ei cymryd yn San Steffan ac ym Mae Caerdydd i ddatrys tlodi plant. Fe wnaeth deni sylwi at waith y Sefydliad Bevan ar Ginio Ysgol am Ddim yn arbennig gan ddadlau ei fod yn enghraifft o ble y mae modd cymryd camau pellach.

Gallwch wrando nol ar ymddangosiad Steffan ar Radio Cymru yma.

Search

Search and filter the archive using any of the following fields:

  • Choose Type:

  • Choose Focus:

  • Choose Tag:

Close