Briefing: Solutions to Holiday Hunger

Poverty Children playing
Photo by Artem Kniaz on Unsplash
EventsEvent Date: May 7th, 2019  Time: 12:15 - 13:15  Location: Media Briefing Room, Senedd, Cardiff, CF99 1NA

Lunch Briefing: Solutions to Holiday Hunger

Date: Tuesday 7th May 2019

Time: 12:15-13:15

Location: Media Briefing Room, Senedd, Cardiff, CF99 1NA

Kindly sponsored by John Griffiths AM

The Bevan Foundation is delighted to invite you to the launch of its report “Solutions to Holiday Hunger”. This ground-breaking report focuses on the challenges faced by low income families over the school holidays and sets out some innovative solutions that could help reduce the number families living in holiday hunger.

This is a chance to hear about the research the Bevan Foundation has conducted and hear our agenda setting recommendations to strengthen the good work that is already being undertaken in Wales to end holiday hunger.

Attendance is free but places are limited and prior booking is essential.

To book your place please register here »

Mae Sefydliad Bevan yn falch i’ch gwahodd chi i lawnsiad ein adroddiad “Solutions to Holiday Hunger”. Mae’r adroddiad yma yn torri tir newydd gan edrych ar rhai o’r heriau sy’n wynebu teuluoedd incwm isel yn ystod gwyliau’r ysgol a thrwy argymell rhai datrysiadau a  allai leihau y nifer o deuluoedd sy’n wynebu newyn gwyliau. Dyma gyfle i glywed am ein gwaith ymchwil ac i glywed mwy am ein argymhellion ar sut y gallwn gryfhau y gwaith da sy’n bodoli eisoes yng Nghymru i ddod a newyn gwyliau i ben.

Fe fydd y digwyddiad yn cymryd lle ar ddydd Mawrth y 7fed o Fai yn Ystafell Briffio’r Wasg y Cynulliad. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ond mae’n angenrheidiol eich bod yn archebu lle o flaen llaw. I gadw eich lle cofrestrwch yma

Mae Sefydliad Bevan yn ddiolchgar iawn i John Griffiths AC am noddi’r digwyddiad yma.

Search

Search and filter the archive using any of the following fields:

  • Choose Type:

  • Choose Focus:

  • Choose Tag:

Close