Eisteddfod 2024 Mae’r dyfodol yn ein dwylo ni: diwylliant, iaith a cyfoeth cymunedol

Welsh flag at a festival
Photo by balesphotography on Unsplash
EventsEvent Date: Aug 6th, 2024Time: 16:30Location: Eisteddfod Genedlaethol, Pontypridd - Pabell y Cymdeithasau 2

Beth bydd yn digwydd?

Mae newid sut mae’n economi ni yn gweithio yn gallu creu a rhannu cyfoeth, yn ogystal a chefnogi’r iaith Gymraeg a’n diwylliant. Ymunwch a ni i glywed sut mae pobl ar draws Cymru yn sicrhau bod y dyfodol yn eu dwylo nhw. 

Bydd y digwyddiad yn gyfle i glywed gan bobl ysbrydoledig ledled Cymru sydd wedi cymryd camau i sicrhau fod y dyfodol yn eu dwylo nhw. Bydd cyfle i chi ddysgu mwy am y gwaith sydd eisoes yn mynd rhagddo mewn cymunedau Cymreig gan wrando ar ein panel arbenigol, tra hefyd yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a meithrin cysylltiadau â phobl o bob rhan o Gymru.  

Yn ymuno â’r panel bydd: 

  • Selwyn Williams – Cwmni Bro Ffestiniog  
  • Lis McLean – Canolfan Soar 
  • Steffan Evans (Cadeirydd) – Sefydliad Bevan

Pwy ddylai fynychu?

Mae’r digwyddiad yn agored i bawb sy’n ymweld â’r Eisteddfod Genedlaethol ym Mhontypridd. Bydd y digwyddiad yn apelio’n arbennig at bobl sydd â diddordeb mewn cymunedau, mentrau cymdeithasol neu’r economi ond mae hefyd yn siŵr o apelio at gynulleidfa eang.

Gallwch brynu tocynnau i’r Eisteddfod yma.

View in English

Tagged with: Cymraeg

Search

Search and filter the archive using any of the following fields:

  • Choose Type:

  • Choose Focus:

  • Choose Tag:

Close