Beyond cities: resilient local economies and communities

Economy A photo of a Welsh Valleys town
Image by King_Louie #:471347401 royalty free from iStock
EventsEvent Date: Mar 12th, 2020  Time: 09:00 - 13:00  Location: Venue Cymru, Llandudno

Beth ydy’r rhagolygon i’r ardaloedd tu hwnt i’r dinasoedd a sut gallan nhw sicrhau economïau cynhwysol a gwydn?

Dyddiad: Dydd Iau 12 Mawrth 2020

Amser:  09:00 – 13:00

Lleoliad: Venue Cymru, Llandudno

Wedi eu casglu ynghyd yn y gynhadledd bydd ymarferwyr, meddylwyr a sefydliadau o Gymru ac o bob cwr o’r DU i ystyried y rhagolygon ar gyfer yr ardaloedd tu hwnt i’r dinasoedd. Ymhlith y cyfranwyr bydd Sefydliad Joseph Rowntree, Carnegie UK a Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru. Bydd yn ystyried:

 • Rôl, pwrpas a rhagolygon y mannau sydd tu hwnt i’r dinasoedd
 • Profiad cymunedau “a adawyd ar ôl” a sut yr eir i’r afael â’u hanghenion
 • Ailfeddwl y berthynas rhwng lleoedd yng Nghymru a’r potensial ar gyfer datblygu Trefi Angor
 • Sut y gall y mannau sydd tu hwnt i’r dinasoedd greu a gyrru economïau lleol cynhwysol a gwydn

Mae cefnogwyr Sefydliad Bevan yn gymwys i gael gostyngiad o 15% ar eu tocynnau.

What are the prospects for the places beyond cities and how can they secure inclusive and resilient economies?

Date: Thursday 12 March 2020

Time: 9.00 – 13.00

Venue: Venue Cymru, Llandudno

Cost: £49

Hosted by the Bevan Foundation, this event is about the experience, role and prospects of the places and communities that exist beyond cities. It asks what kinds of interventions work for people and communities that live and work in these places, and what can help build inclusive and resilient economies across Wales. It will explore:

 • The role, purpose and potential of the places beyond cities
 • The experience of “left behind” communities and how their needs are addressed
 • Rethinking the relationship between places in Wales and the potential for the development of Anchor Towns
 • How places beyond cities can create and drive inclusive and resilient local economies

This conference draws together practitioners, thinkers and local actors from Wales and across the UK to consider the prospects of places beyond cities, including the Joseph Rowntree Foundation, Carnegie UK, the Federation of Small Business and the Bevan Foundation

Bevan Foundation supporters are entitled to a 15% discount on tickets

To secure your place, please checkout here

Tagged with: Cymraeg

Search

Search and filter the archive using any of the following fields:

 • Choose Type:

 • Choose Focus:

 • Choose Tag:

Close